Nu er der valg til Ældrerådet

Hvad laver Ældrerådet? Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg i sager, der vedrører de ældre i Vejle Kommune. Det nye ældreråd sidder fra 1. januar 2022 og fire år frem.

Hvem kan stemme? 
Alle, der fyldt 60 år og bor i Vejle Kommune.

Hvordan foregår afstemningen?
Valget er digitalt. Du har netop modtaget valgmateriale i din e-boks med  et link til din stemmeseddel.

Hvis du er undtaget for e-boks, modtager du papirpost med valgmaterialet, som består af en kandidatpræsentation, en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert, som du skal sende hurtigst muligt, så den er fremme senest den 16/12.

Har du spørgsmål omkring valget, kan du ringe til Morten Eriksen på telefon 7681 8118.

Se de 21 kandidater - klik her.

Der skal vælges 11 rådsmedlemmer og 3 suppleanter.