Tillæg til lokalplan for boligområde ved Solsortevej

Vedtaget tillæg nr. 63 til lokalplan 1322 for boligområde ved Solsortevej i Thyregod.

Kernen i tillægget er, at boligområdet udvides lidt , og erhvervsområdet reduceres lidt - formuleret således i tillægget:

"Tillæg nr. 63 ændrer afgrænsningen imellem rammeområde 21.E.2 og 21.B.4, således boligrammen udvides og erhvervsrammen indskrænkes. Boligrammen justeres således den også rummer mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, hvilket er i overensstemmelse med de eksisterende forhold."