Landsbyvisioner i Thyregod-Vester

Hvordan skal fremtiden se ud for Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi? Og hvordan når vi derhen? Store spørgsmål!! Som vi ved fælles hjælp vil søge gode svar på.

Derfor har lokalrådet nu begyndt en proces i samarbejde med kommunens Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN):

Første skridt blev taget den 6. november, da en 15-personers følgegruppe fra Thyregod, Vesterlund og opland mødtes og blev introduceret til planerne for visionsarbejdet. Følgegruppen oplistede nogle af de overordnede temaer, som kan være udgangspunkt for visionerne - se nedenfor. Men der er bestemt plads til alle andre vigtige emner også.

  • Hvordan tiltrækker vi og fastholder børnefamilier i Thyregod-Vester?
  • Hvordan binder vi Thyregod og Vester mere sammen?
  • Hvordan vil vi bruge naturen omkring Thyregod-Vester?
  • Hvordan involverer vi børnene og de unge mere i det lokale liv?
  • Hvordan involverer vi og integrerer ikke-danskerne i Thyregod-Vester?
  • Hvordan beskytter vi de bløde trafikanter i Thyregod-Vester?
  • Hvordan fremmer vi det gode landsbyliv?
  • Hvordan forskønner vi Thyregod og Vesterlund?
  • ……………
  • …..

Desuden har vi her i november afholdt en såkaldt ”walk & talk-samtale” med 3 elever fra de ældste klasser på Thyregod Skole. Her har den den unge generation spillet deres visioner og ønsker på banen for fremtiden i Thyregod-Vester.

Næste skridt er, at afholde et borgermøde, hvor alle borgerne inviteres til en work shop lørdag d. 27. januar klokken 10-14 i Thyregod-hallen. Her skal der brain-stormes på livet løs, så alle gode ideer kommer frem.

Efterfølgende bliver der åbnet for ”borger-lab”, som er en digital platform, hvor ideerne fortsat kan blomstre og diskuteres.

I de sidste faser i processen skal ideerne struktureres og samles i første version af landsbyvisionen, som derpå præsenteres på et borgermøde engang sidst i april.

Slutresultatet forelægges til sidst til godkendelse for ULN, som er parat til at donere 125.000 kroner, der skal bruges til at iværksætte et eller flere af de mål, som vi sætter os i Thyregod-Vester.

Download