10 mar
2022
  • Torsdag, 18.30
  • Thyregod Kro

Thyregod-Vester Lokalråd´s årsmøde 2022

For alle borgerne i Thyregod-Vester: Lokalrådets årsmøde på Thyregod Kro.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Lokalrådets beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af årsregnskab
6. Valg til lokalrådet
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen
8. Valg af 2 revisorer for 1 år af gangen
9. Eventuelt

Tilmelding:

Af hensyn til et let traktement, som lokalrådet er vært for, skal vi have tilmelding til årsmødet på generalforsamling@tvlokalraad.dk eller send en sms til 25159515.

Man skal dog selv betale for øl/ vand.

Husk tilmelding - af hensyn til let traktement.
Husk tilmelding - af hensyn til let traktement.