9 billeder

Billeder fra Hastrup Skov.

Hastrup Skov er på 620 hektar. Størsteparten af arealet købte staten i 1877 af Hastrup Hovedgaard og tilplantede landbrugsarealerne over de næste ca. 20 år.