6 mar
2024
 • Onsdag, 18.00
 • Thyregod Kursuscenter

Årsmøde i Thyregod-Vester Lokalråd

I umiddelbar forlængelse af årsmødet vil skoleleder, Anette Terney, fortælle om arbejdet og livet på Thyregod Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse af årsregnskab
  6. Valg til lokalrådet
  7. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen
  8. Valg af 2 revisorer for 1 år af gangen
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet – d.v.s. onsdag den 20. februar. Send det gerne på Generalforsamling@tvlokalraad.dk

Klokken 18.00 starter vi med en let anretning, hvor lokalrådet er vært. Man skal dog selv betale for øl og vand. Derefter klokken ca. 18.30 begynder selve årsmødet. A.h.t. det praktiske har vi brug for jeres tilmelding senest torsdag den 29. februar til Jean Darly på sms: 25159515 eller på mail: Generalforsamling@tvlokalraad.dk  

Alle er velkomne. Lokalrådet ønsker udvikling i lokalsamfundet og har altid brug for input for at dette kan ske. Så kom derfor med jeres ideer og vær med til at gøre Thyregod og Vester sogne attraktive.

Vi glæder os til at se jer.