Grundtvigs Plads er forskønnet, men…..

I 2022 fik Grundtvigs Plads midt i Thyregod en gevaldig ansigtsløftning. Beplantning m.m. omkring C. A. Thyregods mindesten blev strammet op, og vi fik etableret et smukt staudebed til glæde for os alle sammen og til gavn for biodiversiteten – blomster, sommerfugle, bier, fugle o.s.v.

Men………..gartneren fra kommunens Vej & Park fortæller, at der beklageligvis forsvinder stauder fra bedet.

Det er så ærgerligt for byen og os alle sammen, hvis den slags ”småtyveri” ender med ødelægge dette gode initiativ på byens centrale plads og dernæst måske bremser for andre tilsvarende forskønnelser i byen.

Biodiversitet 20220507