Om Lokalrådet

Om Thyregod-Vester Lokalråd

 • Det er lokalrådets formål at være bindeled mellem Thyregod-Vester sogne og Vejle kommune. Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme lokalområdets udvikling samt varetage sognets interesser i samarbejde med overordnede myndigheder.
  Lokalrådets vision/mål er at arbejde for en dynamisk udvikling i området med fokus på trivsel og nærvær.
  Lokalrådets vision/mål er at hjælpe alle, der måtte ønske hjælp - det kan være virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner - med at skabe dialog til Vejle Kommune eller anden offentlig instans.
 • Lokalrådet har let adgang til kommunen, og kommunen får gennem lokalrådet indsigt i, hvad der rører sig lokalt. Dialogen finder både sted i konkrete sager og på de årlige møder om udviklingen i landdistrikterne.
  Lokalrådet ønsker at anvende IT og digitalisering til at gøre lokalrådet synlig for områdets borgere og for omverdenen.
 • Lokalrådet indkalder Thyregod-Vesters borgere til mindst ét årligt borgermøde.
  Lokalrådets møder er offentlige – dog kan der være lukkede punkter. Mødereferaterne offentliggøres på www.tvlokalraad.dk. Valgbar til lokalrådet er enhver, der har fast bopæl i Thyregod-Vester sogne, som er fyldt 18 år og er stemmeberettiget til kommunalvalg m.m.
  Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.