Lokalrådsmedlemmer

Rådsmedlemmer

Ove Kristensen Formand
Jean Darly Næstformand og sekretær
Christian Fridmann Rådsmedlem
Jørgen Hein Rådsmedlem
Jørgen Schøneman Rådsmedlem
Bjarne Boysen Rådsmedlem
Søren Sørensen Rådsmedlem

Suppleanter

Mona Schultz Suppleant
Lillian Christoffersen Suppleant

Tilknyttet lokalrådet som kasserer

Kirsten Welling Tilknyttet kasserer - ikke rådsmedlem