Hvad laver et lokalråd

Tit bliver vi spurgt: Hvad er et lokalråd ? Hvad laver I egentlig? Her er nogle eksempler på, hvad vi har lavet.

Fællesvarme i Thyregod - og muligvis også i Vesterlund? Lokalrådet nedsatte en arbejdsgruppe, som undersøgte, hvordan dette spørgsmål skulle gribes an. Da dette undersøgende arbejde var gennemført, overlod lokalrådet det videre forløb til den lokale fællesvarmegruppe, som samarbejder med firmaet "& green project", der er projektmager og bygherre.

I februar 2022 godkendte lokalrådet en ny strategiplan på baggrund af et oplæg fra en intern arbejdsgruppe.

Offentlige foredrag som forløber fra d. 08.01.2022 til 26.04.2022 støttes af lokalrådet.

Lokalrådet var intenst engageret i slutspillet op til den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen om at etablere første etape af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund. Læs mere her:

          Den endelige beslutning, d. 01.12.2021

          Optakt til byrådsmøde, d. 01.12.2021

          Flertal i Teknisk Udvalg omgået, d. 27.11.2021 

          Vælgermøde i Thyregod, d. 08.11.2021   

          TV-Syd indslag 28.09.2021, d. 28.09.2021

Julemarkedet 2021

Hilsen til lokalrådene i Vejle Kommune - om vores nye hjemmeside.

Lokalrådets vælgermøde i Thyregod d. 8. november 2021

Borgerprojekter i Thyregod-Vester støttet af Vejle Kommune 2020/ 2021

Borgerprojekter i hele kommunen støttet af Vejle Kommune 2020/ 2021

Coronapenge til tre projekter, Give Avis d. 29.09.2020

Hvad er et lokalråd?

Efter kommunalreformen i 2007, hvor 271 mindre kommuner blev samlet til 98 større enheder, følte man et behov for at formalisere forbindelserne mellem de lokale områder og storkommunen. Derfor blev der etableret lokale råd mange steder.

I Vejle Kommune er der i dag 33 lokalråd.

Et lokalråd arbejder for at fremme lokale interesser og er samtidigt et bindeled mellem lokalsamfundet og kommunen – til gavn for begge parter.

Et lokalråd kan arbejde selvstændigt, men de fleste lokalråd indgår i dag i et løst formaliseret samarbejde med kommunen. Dette samarbejde indebærer på den ene side, at lokalrådet modtager et mindre årligt beløb til dækning af helt basale omkostninger og
mindre projekter. Samtidigt har lokalrådet høringsret i forhold til kommunale tiltag, der påvirker lokalområdet. På den anden side forpligter lokalrådene sig til at være åbne, demokratiske
institutioner, som involverer borgerne, og som overholder visse formalia såsom afholdelse af et årsmøde med fremlæggelse af regnskab og årsberetning. Desuden skal lokalrådene udarbejde demokratisk besluttede vedtægter.

Nogle af frugterne af lokalrådets arbejde kan ses i form af at sikre økonomisk støtte til lokale initiativer – se denne oversigt vedrørende 2020/2021.

De 33 lokalråd i Vejle Kommune sorterer under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN). Lokalrådene gennemførte i 2020/2021 112 projekter med økonomisk tilskud fra Vejle Kommune. I kommunen er der to medarbejdere, som specifikt beskæftiger sig med lokalrådsarbejdet. Udvalgets budget er 7,1 mio. kroner til fordeling til aktiviteter, der gennemføres i 2021.

Se i øvrigt opsamling fra ULN’s årsmøde 2021 med lokalrådene.